Log in

telefon : +420 608 617 844

Kompletní služby v oblasti BOZP a PO

Poradenská činnost. Školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO. Vypracování dokumentace BOZP a PO. Zpracování analýzy rizik. Činnost koordinátora BOZP na staveništi při přípravě i realizaci stavby. Zpracování plánu BOZP na staveništi.

Požární ochrana
Zajišťujeme:
Dokumentace PO
Začlenění činností
Školení PO
Posouzení požárního nebezpečí ...
Prevence rizik
Zajišťujeme:
Dokumentace BOZP
Analýzy rizik
Začlenění prací
Školení zaměstnanců ...
Koordinátor BOZP
Zajišťujeme:
Koordinátor při přípravě stavby
Koordinátor při realizaci stavby
Plány BOZP na staveništi
Konzultační činnost ...

Log in or Sign up